Begäran om utlåtande om att avskaffa provet i latin längre lärokurs i studentexamen

Studentexamensnämnden förbereder sig för att avskaffa provet i latin, längre lärokurs. Detta skulle innebära att det i latin endast skulle ordnas prov på en nivå.

Studentexamensnämnden ber om utlåtanden gällande övergång till ett prov i latin kort lärokurs samt om den eventuella tidpunkten för ändringen.

Utlåtandena önskas lämnas in inom 2.9.2021 i justitieministeriets webbtjänst Utlåtande.fi: https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=2bed51db-547b-4880-b67b-35576f987925

 

Tilläggsinformation ges av:

Examenssekreterare Anna Hatva-Jokinen, kontaktförfrågningar tel. 0295 338 200 eller lautakunta@ylioppilastutkinto.fi (på semester 5.7. –8.8.2021)