Preliminära uppgifter om anmälan till studentexamen hösten 2021

Sammanlagt cirka 45 200 examinander har anmält sig till examen hösten 2021, vilket är ungefär 1 300 mindre än hösten 2020. Sammanlagt har 91 900 anmälningar till prov i olika ämnen och lärokurser gjorts, alltså cirka 6 000 anmälningar mindre än ett år sedan. I detta antal ingår både examinander som avlägger studentexamen, samt examinander som tar om ett godkänt eller underkänt prov eller kompletterar sin examen. Studentexamen hösten 2021 ordnas 13-29.9.2021. 
 
”Coronaepidemin har inverkat på examinandernas planer och förberedelser redan under tre examenstillfällen. Många prov tas om, men antalet omtagningar är mindre än för ett år sedan”, konstaterar generalsekreterare Tiina Tähkä.  
 
Från och med examen hösten 2019 har alla examinander kunnat ta om godkända prov utan begränsningar. Examinander vars examen är på hälft kan ta om ett underkänt prov tre gånger vid de tre närmast påföljande examenstillfällena efter att hen blivit underkänd. 
 
Dessa anmälningsuppgifter för hösten 2021 är preliminära data, och är alltså inte fullkomligt jämförbara med tidigare års uppgifter om deltagande i examen. Tidigare års uppgifter tar i beaktande även annulleringar av anmälan och andra ändringar av anmälningsuppgifter som utförts senare.

Stapeldiagram som visar informationen i tabellen.

 

  våren 2018 hösten 2018 våren 2019 hösten 2019 våren 2020 hösten 2020 våren 2021 hösten 2021 preliminära data
Första anmälan till examen 109 819 60 507 108 638 62 369 109 877 65 541 111 649 67 854
Omtagning av ett underkänt prov 2 988 3 382 2 969 3 832 3 663 4 523 4 424 4 477
Omtagning av ett godkänt prov 14 108 7 159 12 601 10 767 18 380 26 882 27 587 19 582
Sammanlagt 126 915 71 048 124 208 76 968 131 920 96 946 143 660 91 913

Tabell: Anmälan till studentexamen våren 2018 - hösten 2021.

 

Mer information


 
Intervjuförfrågningar: generalsekreterare Tiina Tähkä, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi   
 
 
Övriga ärenden: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi


Statistik över anmälan publiceras i slutet av augusti.