Begäran om utlåtande om ändring av allmänna föreskrifter och anvisningar gällande studentexamen inför examen våren 2022

Ändringar i lagstiftningen orsakar ändringar i föreskrifterna gällande studentexamen. Studentexamensnämnden ber om utlåtande om utkast till studentexamens allmänna föreskrifter och anvisningar.

Utlåtande bes om tre helheter:

  • En ny kompensationsmodell
  • Föreskrifternas tydlighet i den administrativt komplicerade situationen
  • Andra observationer om föreskrifterna

Informationen gällande begäran om utlåtande hittas i justitieministeriets Utlåtande.fi-tjänst.


Tilläggsinformation ges av:

Specialsakkunnig Thomas Vikberg
thomas.vikberg@ylioppilastutkinto.fi
+358 29 5338241