Nämndens coronainfosida har uppdaterats

Nämndens coronainfosida har uppdaterats den 17 augusti 2021:

  • tillagt: proven hösten 2021 avläggs enligt den ursprungliga tidtabellen
  • tillagt: Rekommendationer om användning av munskydd berör också examinander som är fullt vaccinerade (Se avsnittet: Att använda munskydd under provsituationen)
  • rekommendation tillagd: Det rekommenderas att de som deltar i studentexamen undviker kontakter i tio dagars tid före proven (Se avsnittet ”Provarrangemangen och hur man undviker närkontakt”)
  • instruktionerna till examinander som reser från utlandet till Finland innan provet uppdaterade (se avsnittet ”Om examinanden insjuknar innan provet”)

Den separata sidan ”Anvisningar gällande annullering och ändring i anmälningsuppgifterna” har också uppdaterats den 17 augusti 2021:

  • En anvisning gällande examinander vars första examenstillfälle infaller hösten 2021 och som uteblir från alla prov har lagts till.

Nämnden påminner gymnasierna om att från och med våren 2022 avläggs studentexamen enligt den nya examensstrukturen. Reformen gäller de examinander som börjar avlägga sin studentexamen på våren 2022. Läs mer: Examensreformen våren 2022