Provdagen för läskompetensprovet i modersmål och litteratur

Studentexamen hösten 2021 inleddes idag med läskompetensprovet i modersmål och litteratur på svenska och finska. Sammanlagt 9 623 examinander hade anmält sig till dagens prov, vilket är 321 examinander färre än för ett år sedan.

Proven har förlöpt lugnt. Nämndens tekniska stöd har kontaktats några tiotals gånger under dagen, vilket är ett vanligt antal under examensdagarna.

I några gymnasier fördröjdes början av provet i en halv till ungefär en timme på grund av problem med provlokalens servrar och nätet i provlokalen. Den tid som gick åt till att åtgärda felet gottgjordes examinanderna.

Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämnden ifall tekniska störningar inträffar för att få aktuella instruktioner.


Höstens studentexamen inleds -pressmeddelande