Den första realprovsdagen

Studentexamen hösten 2021 fortsatte idag med prov i fem realämnen (biologi, filosofi, psykologi, historia, fysik). Sammanlagt 21 021 examinander hade anmält sig till proven, vilket är 2 147 examinander färre än till samma prov för ett år sedan.

Proven har förlöpt lugnt. Nämndens tekniska stöd har kontaktats några tiotals gånger under dagen, vilket är ett vanligt antal under examensdagarna.

I några gymnasier fördröjdes början av provet i ungefär en halv timme på grund av problem med provlokalens servrar och nätet i provlokalen. Den tid som gick åt till att åtgärda felet gottgjordes examinanderna.

Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämnden ifall tekniska störningar inträffar för att få aktuella instruktioner.

Höstens studentexamen inleds -pressmeddelande