Provdagen för prov i främmande språk, lång lärokurs

Studentexamen hösten 2021 fortsatte idag med prov i främmande språk, lång lärokurs. Sammanlagt 22 066 examinander hade anmält sig till dagens prov, vilket är 121 examinander färre än för ett år sedan.

Proven har huvudsakligen gått lugnt. Nämndens tekniska stöd har kontaktats några tiotals gånger under dagen, vilket är ett vanligt antal under examensdagarna.

Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämnden ifall tekniska störningar inträffar för att få aktuella instruktioner.

Höstens studentexamen inleds -pressmeddelande