Provdagen för det andra inhemska språket

Studentexamen hösten 2021 fortsatte idag med proven i det andra inhemska språket. Sammanlagt 9 233 examinander hade anmält sig till proven, vilket är 697 examinander färre än för ett år sedan. Största delen (6 944 examinander) hade anmält sig till provet i svenska, medellång lärokurs. Till provet i finska, lång lärokurs, hade 1 200 examinander anmält sig, medan 522 examinander hade anmält sig till provet i finska, medellång lärokurs.

Dagens prov har gått lugnt. Nämndens tekniska stöd har kontaktats endast några gånger under dagen.

I ett gymnasium avbröts utförandet av provet i ungefär en timme på grund av problem med provlokalens server och nätet i provlokalen. Den tid som gick åt till att åtgärda felet gottgjordes examinanderna.

Höstens examen inleds  -pressmeddelande