Provdagen för prov i matematik

Studentexamen hösten 2021 fortsatte idag med proven i matematik. Sammanlagt 8 946 examinander har anmält sig till dagens prov, vilket är 1 083 examinander färre än för ett år sedan. Till provet i lång lärokurs hade 3 219 examinander anmält sig, medan 5 727 examinander hade anmält sig till provet i kort lärokurs.

Dagens prov har gått lugnt. Nämndens tekniska stöd har kontaktats endast några gånger under dagen. I några gymnasier förekom avbrott på under en halv timme på grund av problem med provlokalens servrar och nätet i provlokalen. Den tid som gick åt till att åtgärda felet gottgjordes examinanderna.

Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämnden ifall tekniska störningar inträffar för att få aktuella instruktioner.

Höstens studentexamen inleds -pressmeddelande