Den andra realprovsdagen

Studentexamen hösten 2021 fortsatte idag med prov i realämnen (geografi, kemi, hälsokunskap, samhällslära, religion, livsåskådningskunskap). Sammanlagt 18 789 examinander hade anmält sig till proven, vilket är 1 561 examinander färre än för ett år sedan.

Dagens prov har gått lugnt. Nämndens tekniska stöd har kontaktats endast några gånger under dagen.

Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämnden ifall tekniska störningar inträffar för att få aktuella instruktioner.

Höstens studentexamen inleds -pressmeddelande