Provdagen för skrivkompetensprovet i modersmål och litteratur

Studentexamen hösten 2021 fortsatte idag med skrivkompetensprovet i modersmål och litteratur på svenska och finska. Dessutom skrevs provet i svenska och finska som andraspråk och litteratur. Sammanlagt 10 207 examinander hade anmält sig till dagens prov, vilket är 342 examinander färre än för ett år sedan.

Proven har gått lugnt. Nämndens tekniska stöd har kontaktats några tiotals gånger under dagen.

Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämnden ifall tekniska störningar inträffar för att få aktuella instruktioner.

Höstens studentexamen inleds -pressmeddelande