Proven i främmande språk, kort lärokurs

Studentexamen hösten 2021 fortsatte idag med proven i främmande språk, kort lärokurs. Sammanlagt 1 796 examinander har anmält sig till dagens prov, vilket är 16 examinander fler än för ett år sedan.

Dagens prov har gått lugnt. Nämndens tekniska stöd har kontaktats endast några gånger under dagen.

I ett gymnasium avbröts utförandet av provet i ungefär en halv timme på grund av problem med provlokalens server och nätet i provlokalen. Den tid som gick åt till att åtgärda felet gottgjordes examinanderna.

Höstens studentexamen inleds -pressmeddelande