Provet i modersmål och litteratur på samiska

Studentexamen hösten 2021 avslutades idag med provet i modersmål och litteratur på samiska. Två examinander hade anmält sig till provet i nordsamiska. Provet ordnades i två gymnasier.

 
Anordnandet av proven i studentexamen hösten 2021 lyckades bra. Studentexamensnämnden tackar gymnasierna och examinanderna för det goda samarbetet i anordnandet av studentexamensproven.

Bedömningarbetet är så gott som gjort i gymnasierna och fortsätter ännu på nämnden med den slutliga bedömningen som utförs av censorerna.

Examensresultaten skickas till gymnasierna den 11 november 2021.Examinanden och vårdnadshavaren, ifall examinanden är under 18 år, kan se resultaten och de bedömda provprestationerna via Utbildningsstyrelsens Min Studieinfo -tjänst från och med den 12 november 2021.

Höstens studentexamen inleds –pressmeddelande