Examensavgifter förändras från och med examen hösten 2022

Undervisning- och kulturministeriet har gett en förordning som ändrar studentexamensavgifterna från och med examen hösten 2022. Den fasta grundavgiften för provdeltagare slopas och den provspecifika avgiften stiger från 28 euro till 34 euro. Avgiften för begäran om omprövning är som tidigare 50 euro. De ändrade avgifterna förs in i nämndens föreskrifter och anvisningar våren 2022.

I takt med att läroplikten utvidgas avläggs proven till studentexamen både mot avgift och kostnadsfritt (se Examensreformen). Därför skulle den tidigare modellen med en grundavgift och en provspecifik avgift i fortsättningen vara opraktisk för gymnasierna, Studentexamensnämnden och examinanderna. Grundavgiften slopas och den provspecifika avgiften höjs så att de genomsnittliga examensavgifterna för examinander som avlägger avgiftsbelagda prov förblir ungefär desamma som före förändringen.

Förändringarna grundar sig på Undervisning- och kulturministeriets förordning 293/2022 (pdf) som gavs 21.4.2022. Ministeriet höll en remissrunda hösten 2021.

Examinander som anmäler sig till examen hösten 2022 betalar avgifterna enligt den nya förordningen. Anmälan till höstens prov sker senast den 5 juni till det egna gymnasiet. Det är möjligt att återta eller ändra anmälningarna innan slutet på anmälningsperioden.

Verkställandet och utvecklingen av studentexamen finansieras med examensavgifterna samt med anslag från statsbudgeten.

Mer information:

Examensavgifter