Precisering gällande läroanstaltvisa data för studentexamen våren 2022

Prov som utförts godkänt som en del av en tidigare examen och som nu innefattats i en ny examen av examinander som i vår blivit studenter finns inte med i det läroanstaltsvisa data för examen våren 2022 som publicerades idag (webbsidan endast på finska). Dessa ungefär 60 examinander har påbörjat sin examen i en tidigare examenhelhet som omfattat tre examenstillfällen och eventuella omtagningar och har nu innefattat de prov som de som en del av sin tidigare examenshelhet utfört godkänt i den examen som nu blivit godkänd.


En examinand kan i en ny examen som påbörjats våren 2022 eller senare innefatta godkända prov som har ingått i en underkänd examen från de sex närmast föregående examenstillfällena. Prov som är äldre än detta kan inte innefattas i examen. De innefattade proven avlägsnas från examen ett och då sex examenstillfällen har förflutit sedan provet utförts om inte de prov som krävs för examen är avlagda i sin helhet.


Det är möjligt att bli student med hjälp av de kompensationspoäng som erhålls från de tidigare utförda godkända proven även om man skulle fått underkänt vitsord på det enda provet man deltog i våren 2022. 

Det är meningen att också innefattade prov ska finnas med i datat för kommande examenstillfällen.