Provdagen för läskompetensprovet i modersmål och litteratur 

Studentexamen hösten 2022 inleddes idag med läskompetensprovet i modersmål och litteratur på svenska och finska. Sammanlagt 9 082 examinander hade anmält sig till dagens prov, vilket är sex examinander mer än för ett år sedan. Majoriteten (8444) av anmälningarna hade gjorts till provet i modersmål och litteratur, finska.

Proven har huvudsakligen gått lugnt. Nämndens tekniska stöd har kontaktats några tiotals gånger under dagen, vilket är ett vanligt antal under examensdagarna. I två gymnasier försenades provstarten med ungefär 30–60 minuter på grund av problem med provlokalens servrar. Fördröjningen berörde ungefär tvåhundra examinander. Den tid som gick åt till att åtgärda felet gottgjordes fullkomligt examinanderna.  

Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämnden ifall tekniska störningar inträffar för att få aktuella instruktioner. 

Hösten studentexamen inleds -pressmeddelande