Provdagen för prov i främmande språk, lång lärokurs

Studentexamen hösten 2022 fortsatte idag med prov i främmande språk, lång lärokurs. Sammanlagt 21 399 examinander hade anmält sig till dagens prov. Majoriteten av anmälningarna, 20 919 anmälningar, har gjorts till provet i engelska. Det är 23 procent av alla anmälningar till höstens examen. 

Dagens prov har gått lugnt. Nämndens tekniska stöd har kontaktats några tiotals gånger under dagen, vilket är ett vanligt antal under examensdagarna. Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämnden ifall tekniska störningar inträffar för att få aktuella instruktioner. 

Höstens studentexamen inleds -pressmeddelande