Provdagen för det andra inhemska språket

Studentexamen hösten 2022 fortsatte idag med proven i det andra inhemska språket. Sammanlagt 8 471 examinander hade anmält sig till dagens prov. 6 888 av dem i lång eller medellång svenska och 1 583 till motsvarande prov i finska. 

Det finns en klar skillnad mellan svensk- och finskspråkiga läröanstalter i hur provet i det andra inhemska språket tas med som en del av studentexamen. Provet i svenska ingår i under 50 % av de examina som avläggs på finska, medan provet i finska ingår i ungefär 85 % av de svenskspråkiga examina som avläggs. 

Proven har huvudsakligen gått lugnt. Nämndens tekniska stöd har kontaktats några tiotals gånger under dagen, vilket är ett vanligt antal under examensdagarna. I några gymnasier förekom upp till en halv timme långa avbrott på grund av problem med provlokalens servrar. Examinanderna gottgjordes fullkomligt den tid som gått åt till avbrotten 

Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämnden ifall tekniska störningar inträffar för att få aktuella instruktioner.  

Hösten studentexamen inleds -pressmeddelande