Proven i matematik, kort och lång lärokurs

Studentexamen hösten 2022 fortsatte idag med proven i matematik. Sammanlagt 5 766 examinander hade anmält sig till provet i kort lärokurs och 3 157 examinander till provet i lång lärokurs. Om man ser på båda lärokurserna utgör andelen omtagningar 45 % av alla anmälda. Andelen omtagningar har dock sjunkit jämfört med nivån från det första coronaåret. 

Proven har huvudsakligen gått lugnt. Nämndens tekniska stöd har kontaktats några tiotals gånger under dagen, vilket är ett vanligt antal under examensdagarna. Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämnden ifall tekniska störningar inträffar för att få aktuella instruktioner.  

Höstens studentexamen inleds -pressmeddelande