Den andra provdagen för realämnen

Studentexamen hösten 2022 fortsatte idag med prov i realämnen (psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi). Sammanlagt 21 395 examinander har anmält sig till proven. Flest anmälningar, 8 589, har gjorts till provet i biologi.

Ungefär hälften av examinander inkluderar två prov i realämnen i sin examen. Att ta med fyra eller flera realämnen i examen är mycket sällsynt.

Proven har huvudsakligen gått lugnt. Nämndens tekniska stöd har kontaktats några tiotals gånger under dagen, vilket är ett vanligt antal under examensdagarna. I några gymnasier försenades provstarten med ungefär 30 minuter på grund av problem med provlokalens servrar. Den tid som gick åt till att åtgärda felet gottgjordes examinanderna. 

Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämnden ifall tekniska störningar inträffar för att få aktuella instruktioner.

Hösten studentexamen inleds -pressmeddelande