Provdagen för skrivkompetensprovet i modersmål och litteratur  

Studentexamen hösten 2022 fortsatte idag med skrivkompetensprovet i modersmål och litteratur på svenska och finska. Dessutom skrevs provet i svenska eller finska som andraspråk och litteratur. 9 929 examinander hade anmält sig till dagens prov, varav 636 till provet i modersmål och litteratur, svenska och 8 444 till provet i modersmål och litteratur, finska. Åtta examinander hade anmält sig till provet i svenska som andra språk och litteratur. Modersmålsproven i samiska ordnas på onsdag nästa vecka. 

Antalet anmälningar till provet i finska som andra språk och litteratur är i ökande: på årsnivå är antalet anmälda klart över tvåtusen. 

 

Proven har gått lugnt. Nämndens tekniska stöd har kontaktats några tiotals gånger under dagen, vilket är ett vanligt antal under examensdagarna. Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämnden ifall tekniska störningar inträffar för att få aktuella instruktioner. 

Hösten studentexamen inleds -pressmeddelande