Nämnden beklagar fel i uppgift i psykologiprovet 

I uppgift 6 ”Utbrott av psykiska störningar” i provet i psykologi, som ordnades på torsdagen, ges felaktigt en bild av att autismspektrumtillstånd och aktivitets- och uppmärksamhetsstörning ADHD skulle vara psykiska störningar. 

Nämnden beklagar felet. Studentexamensnämnden anser inte att autismspektrumtillstånd eller ADHD är psykiska störningar. 

I uppgiften ifråga bads examinanden välja en psykisk störning ur materialet som fanns bifogat till provet och beskriva dess centrala drag. I uppgiften användes en term, som översatts direkt ur det engelskspråkiga materialet, under vilken både psykiska störningar och andra diagnoser hade förts samman. 

”Det borde ha klargjorts att en del av materialet till uppgiften behandlar neurobiologisk variation och hur den framkommer, och inte psykiska störningar som man insjuknar i vid en viss ålder. Vi borde ha granskat termerna som användes i uppgiften noggrannare”, säger Studentexamensnämndens generalsekreterare Tiina Tähkä. 

Felet återspeglas även i den preliminära beskrivningen av goda svar för uppgiften ifråga. Till exempel hänvisar resultaten som visas i materialet till tidpunkten för ställandet av diagnosen då det gäller autismspektrumtillstånd och ADHD och inte till en tidpunkt för insjuknande. Lärarna kan ta felet i beaktande då de utför den preliminära bedömningen av provet. Ämnessektionen för psykologi besluter om linjerna för den slutliga bedömningen under sitt censorsmöte efter att de tagit del av responsen och bekantat sig med examinandernas svar. 

Uppgiften:

Uppgift 6 i psykologiprovet med rubriken Utbrott av psykiska störningar.

Material:

Materialen till uppgift 6.

Ursprunglig material