Proven i främmande språk, kort lärokurs 

Studentexamen hösten 2022 fortsatte idag med proven i främmande språk, kort lärokurs (engelska, franska, spanska, tyska, ryska, italienska, portugisiska, latin och nordsamiska). Sammanlagt 2 009 examinander hade anmält sig till dagens prov, varav 1 065 till provet i engelska. 

I år har fler anmälningar gjorts till höstens examenstillfälle än till våren för tio prov. Engelska, kort lärokurs är ett av dem. Antalet anmälningar till provet i kort engelska visar en ökande trend även på hösten. 
 

Proven har gått lugnt. Nämndens tekniska stöd har kontaktats bara några enstaka gånger under dagen. Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämnden ifall tekniska störningar inträffar för att få aktuella instruktioner.  

Hösten studentexamen inleds -pressmeddelande