Proven i modersmål och litteratur på samiska

Höstens studentexamen avslutas idag med proven i modersmål och litteratur på samiska. Två examinander har anmält sig till provet i nordsamiska. Till proven i enaresamiska eller skoltsamiska har ingen anmält sig. 
 
I höstens examen ordnades 38 prov i olika ämnen och lärokurser. Ungefär 91 000 anmälningar till proven hade gjorts. 

Höstens studentexamen inleds -pressmeddelande