Felaktiga avläggningsuppgifter i studentexamensregistret

Studentexamensnämnden har hittat fel i uppgifterna gällande avläggande av studentexamen för åren 1995–2008 och rättat dem. På grund av felen saknade vissa som avlagt studentexamen ett datum för avläggandet av examen i registret. Felet drabbade 456 personer.

Felen hittades efter att nämnden fick en rapport om en felaktig uppgift, vilket ledde till att en utredning av liknande fel påbörjades. Vid utredningen jämfördes data från det digitala studentexamensregistret med gamla resultatlistor och data skickat från gymnasier. Dessutom utreddes datamodellerna för tidigare registersystem. Största delen av felen har uppstått då nämnden gick över till ett nytt datasystem år 2006. Uppgifterna om de personer som avlagde examen hösten 2005 och som tog om prov våren 2006 hade inte överförts rätt från det gamla datasystemet till det nya. En del av felen har uppstått när tidpunkten för avläggandet av studentexamen manuellt fördes in i studentexamensregistret, om de studier som krävs för examen blivit färdiga efter att proven utförts.

 Informationen i studentexamensregistret finns tillgänglig för antagning av studerande till högskolor. De som avlagt studentexamen får vid dimissionen ett pappersbetyg som kan användas för att bevisa att de avlagt studentexamen. I det fall att felaktiga uppgifter påverkat antagningen av studerande har personen haft möjlighet begära omprövning av läroanstaltens antagningsbeslut.

Studentexamensnämnden har förbundit sig att rätta till fel den upptäcker i de personuppgifter den behandlar. Studentexamensnämnden har meddelat de berörda personerna om felen med hjälp av adressuppgifter från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Egna uppgifter i studentexamen från år 1990 kan kontrolleras genom att logga in på tjänsten Min Studieinfo mina studieprestationer: https://opintopolku.fi/koski/omattietod. Om du upptäcker fel i uppgifterna kontakta nämnden med e-post lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.

Studentexamensnämnden beklagar de felaktiga uppgifterna i studentexamensregistret.

 

Kontakt: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi 

Intervjuer:

  • generalsekreterare Tiina Tähkä, tel. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi
  • intervjuer på svenska: specialsakkunnig Robin Lundell, tel. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi