Resultaten inför höstens studentexamen publiceras den 10 november

Nämnden skickar resultaten från examen hösten 2022 till gymnasierna via nämndens examenstjänst på torsdagen den 10 november 2022 kl. 9.00. Poänggränserna för höstens examen publiceras på nämndens webbplats vid samma tidpunkt. 
  
Gymnasiet kan genast meddela resultaten till examinanderna. Varje examinand får veta sina resultat från sitt eget gymnasium från och med den tidpunkt som gymnasiet angett. Ifall examinanderna har frågor gällande resultaten, kontaktar de i första hand sitt eget gymnasium. 
  
Examinanden och vårdnadshavaren, ifall examinanden är under 18 år, kan se resultaten och de bedömda provprestationerna via Utbildningsstyrelsens Min Studieinfo -tjänst från och med fredagen den 11 november  2022 kl. 9.00. Rektorer och lärare som utfört den förberedande bedömningen ser prestationerna via nämndens bedömningstjänst från och med samma tidpunkt. 
  
Mer information om hur man kan ta del av examensresultaten och provprestationerna finns på nämndens webbsida på adressen Studentexamen > Resultat och provprestationer
  
Samtidigt som resultaten publiceras ges de också till högskolornas gemensamma antagning. 
  
Examinanden själv eller vårdnadshavaren (ifall examinanden är under 18 år) kan av grundade skäl begära omprövning inom 14 dygn. Instruktionerna för begäran av omprövning kan hittas på nämndens webbsida

Publicering av studenternas namn 

Av dataskyddsskäl publiceras inte namnen på de studenter som avlagt examen på Studentexamensnämndens webbplats. Både nämnden och gymnasiet har dock rätt att ge ut studenternas namn till publicering efter att nämnden har skickat examensresultaten till gymnasiet och riktigheten på uppgifterna har kontrollerats.  
  
Om gymnasiet har framfört begäran om granskning som påverkar färdigställandet av studentexamen, får namnen inte publiceras förrän nämnden har hunnit behandla ansökningarna. Rätten att ge ut namnen till publicering grundar sig på lagen om nationella studie- och examensregister (L 884/2017, 15 §). 
  
Ifall examinanden inte vill ha sitt namn publicerat, bör hen skriftligen anhålla om att både gymnasiet och nämnden stryker examinandens namn från den namnlista som ges ut för publicering. Anhållan skall göras senast den 4 november. 

Nämnden ger medierna namnen på de studenter som inte har anhållit om att deras namn ska lämnas opublicerat på torsdagen den 17 november under förmiddagen. Mediernas anhållanden om uppgifter skickas till adressen lautakunta(at)ylioppilastutkinto.fi. I anhållan skall det komma fram vad uppgifterna skall användas till och att den som anhåller om uppgifterna representerar mediet i fråga. Uppgifterna ges ut för publicering via säker e-post. 
  

Statistik över höstens studentexamen publiceras från och med den 10 november

Torsdagen den 10 november publicerar Studentexamensnämnden på sin webbplats ett pressmeddelande som innehåller grundläggande information om examen hösten 2022.   

Preliminära statistiska uppgifter över examen hösten 2022 publiceras i Statistik-delen på nämndens webbplats på förmiddagen på torsdagen den 10 november och uppdaterade uppgifter på torsdagen den 17 november. 
  
Data för uträknande av jämförelsetal över studentexamen hösten 2022 publiceras på tisdagen den 17 november kl. 12.00. Datat kan användas för att räkna ut läroanstaltspecifika jämförelsetal. Anvisningar för nedladdning av data för examen (på finska) hittas i Statistik-delen.

Examinanden blir student när hen har fått godkänt i de obligatoriska proven i sin studentexamen och avlagt läroplanen för gymnasiet, eller en annan av lagen definierad examen eller utbildning. Mer examinander ska bli student under hösten när de får deras studier färdig. 

Bilagor och ytterligare upplysningar 

Höstens 2022 poänggränser 
Examensresultat och provprestationer 
Begäran om omprövning 
Statistik över studentexamen 
Data för uträkning av jämförelsetal (på finska) 
Informationssida om beredskap gällande coronaviruset (uppdateras regelbundet)  
  
Mediernas anhållan om namnlistor: lautakunta(at)ylioppilastutkinto.fi 
Intervjuer på finska: generalsekreterare Tiina Tähkä, tel. 0295 338 201, tiina.tahka(at)ylioppilastutkinto.fi 
Intervjuer på svenska: specialsakkunnig Robin Lundell, tel. 0295 338 242, robin.lundell(at)ylioppilastutkinto.fi 
Statistik och upplysningar gällande bästa examen: aktuarie Alex Hellsten, tel. 0295 338 225, alex.hellsten(at)ylioppilastutkinto.fi 
Vill du få nämndens pressmeddelande direkt på ditt e-post? Anmäl dig till medieregistret: mikko.salmi(at)ylioppilastutkinto.fi.