Proven i främmande språk, kort lärokurs

Studentexamen våren 2023 fortsatte idag med proven i främmande språk, kort lärokurs. Sammanlagt 3 552 examinander har anmält sig till dagens prov, vilket är 29 mer än för ett år sedan. Anmälningarna till provet i engelska växer mest, och mer examinander har nu anmält sig till det än till provet i tyska.

Dagens prov har huvudsakligen gått lugnt. I några gymnasier fördröjdes början av provet på grund av problem med provlokalens nätverk. Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämnden ifall tekniska störningar inträffar för att få aktuella instruktioner.

Vårens examen inleds -pressmeddelande