Hjälpmedel i det elektroniska matematikprovets A-del

Matematikutskottet vid Studentexamensnämnden har beslutit om hjälpmedel gällande det
elektroniska matematikprovets A-del. Läs meddelandet.