Utkastet till nya serverkrav

För kommentarer: Utkastet till nya serverkrav

Studentexamensnämnden förnyar kraven på servrar i de digitala studentexamensproven. Förutom servrarna som startas från USB-minnen införs nu också möjligheten att köra både provlokalens server och reservserver som virtuella maskiner. Gymnasierna kan själva besluta om de använder virtualiserade servrar eller servrar som startas från USB-minnen.

Kraven på servrar som startas från USB-minnen förändras inte

Studentexamensnämnden önskar få respons på utkastet från gymnasierna och av andra som är intresserade av saken. Eventuella kommentarer kan skickas per e-post till lautakunta@ylioppilastutkinto.fi senast 24.1.2018.

Nämnden strävar till att gymnasierna, om de så önskar, kan använda provlokalens servrar som bygger på virtuella maskiner redan vid studentexamen våren 2018. Nämnden meddelar separat då de nya serveranvisningarna har godkänts och trätt i kraft.

Utkastet till nya serverkrav