Det digitala provet i matematik

Studentexamensnämnden har publicerat föreskrifterna för det digitala studentexamensprovet i matematik och ett meddelande från sektionen för matematik som beskriver det digitala matematikprovets struktur och hur man besvarar uppgifterna. Föreskrifterna för det digitala matematikprovet finns på sidan provspecifika föreskrifter (https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/foereskrifter/provspecifika-foereskrifter-och-anvisningar). Meddelandet finns på sidan Beskrivningar av digitala prov (https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/studentexamen/den-digitala-studentexamen/beskrivningar-av-digitala-prov).