De digitala proven i fysik och kemi

Uppdaterade versioner av meddelandena som gäller de digitala proven i fysik och kemi har publicerats på sidan med beskrivningar av de digitala proven.