Preciseringar och förändringar i de allmänna föreskrifterna och anvisningarna utfärdade av Studentexamensnämnden

De allmänna föreskrifterna och anvisningarna utfärdade av Studentexamensnämnden har preciserats och modifierats för att göra texten klarare. Förändringarna gällande användningen av virtuella maskiner som provlokalens servrar, nya funktioner i bedömningstjänsten och övervakarnas användning av mobiltelefoner trädde i kraft före vårens 2018 examen. Ett separat meddelande om detta skickades till gymnasierna före vårens examen.

Förändringarna som nu gjorts innebär inga förändringar i hur studentexamen anordnas  med undantag av föreskrifterna gällande virtuella maskiner. Vid höstens 2018 studentexamen får servrar som startas från ett USB-minne användas endast u examensnät med högst 100 examinander. Från och med våren 2019 får de användas endast i examensnät med högst 50 examinander. De flesta gymnasierna kan anordna de digitala studentproven med den utrustning de har.

Allmänna föreskrifter och anvisningar utfärdade av Studentexamensnämnden