Meddelande till examinanderna hösten 2018

Studentexamensnämndens meddelande som riktar sig till höstens examinander: ”Bästa examinand hösten 2018” finns nu på nämndens webbplats (www.studentexamen.fi > Föreskrifter > Information till examinanderna).