Examensresultaten våren 2018

Studentexamensnämnden ger ut vårens examensresultat till gymnasierna den 18 maj 2018 kl. 8:00. Varje examinand får besked om sina resultat via det egna gymnasiet från och med den tidpunkt gymnasiet meddelar. Poänggränserna publiceras på nämndens webbplats den 18 maj. Namnen på de studenter som avlagt studentexamen våren 2018 publiceras inte på Studentexamensnämndens webbplats av datasekretesskäl.