Meddelande till examinanderna våren 2019

Studentexamensnämndens meddelande till vårens examinander: ”Bästa examinand våren 2019” finns nu på nämndens webbplats (www.ylioppilastutkinto.fi/sv > Studentexamen > Information till examinanderna).