Studentexamensresultaten hösten 2018

Studentexamensnämnden ger ut höstens examensresultat till gymnasierna den 20 november 2018 kl. 8. Varje examinand får besked om sina resultat via det egna gymnasiet från och med den tidpunkt gymnasiet meddelar. Poänggränserna publiceras på nämndens webbplats den 20 november. Namnen på de studenter som avlagt studentexamen publiceras inte på Studentexamensnämndens webbplats av datasekretesskäl.

Läroanstaltvisa jämförelsetal för höstens examen publiceras på nämndens webbplats den 26 november kl. 12.