Minimikraven på examinandens dator ändras

Anvisningarna gällande datorerna som examinanderna använder i studentexamen har uppdaterats. De viktigaste förändringarna är:

  • Kravet på RAM-minne har höjts från 2 GB till 4 GB.
  • Skärmens minimiresolution är nu 1360×768 i stället för den tidigare 1024×768.
  • Preciserats att datorn bör kunna startas från ett USB3-minne.
  • Texten har skrivits om så att sättet att koppla tilläggsutrustning till datorn inte längre begränsas till att omfatta endast USB-standarden.

Den viktigaste förändringen jämfört med tidigare krav på datorn är att minimistorleken på centralminnet har höjts från 2 GB till 4 GB. Kravet på 2 GB är från år 2013. Speciellt efter uppdateringen av operativsystemet och några av programmen, som gjordes i oktober, noterades att datorer med 2 GB minne inte längre klarar av att köra flera program samtidigt. I höstens studentexamen hade endast 1 % av datorerna som användes mindre än 4 GB minne.

Skärmens minimiresolution har ändrats till 1360×768. Den tidigare minsta rekommenderade resolutionen var 1366×768, men i statistiken från höstens studentexamen hittades ett litet antal datorer med resolutionen 1360×768. Ett typiskt sätt att arbeta i proven i studentexamen är att ordna fönstren så de ligger bredvid varandra. Detta arbetssätt är besvärligt på en skärm med 1024×768 pixlars resolution. I praktiken har alla datorer som finns till försäljning redan i flera år haft skärmar som uppfyller dessa krav. I höstens studentexamen uppfyllde 2,3 % av datorerna som användes inte det nya resolutionskravet.

Nya datorer är allt oftare försedda med USB-C-uttag, men startmediet för studentexamen levereras fortfarande i USB3-format. Därför är det på sin plats att precisera att datorn bör gå att starta specifikt från ett USB3-minne. Eftersom USB-C blir allt allmännare har nämnden dock velat avlägsna konstgjorda begränsningar gällande vissa uppkopplingsstandarder (USB) och understryka möjligheten att använda olika slag av adaptrar.

Det är fortfarande förbjudet att använda trådlös tilläggsutrustning i studentexamensproven.

Anvisningen utgör en bilaga till det Allmänna föreskrifterna och anvisningarna utfärdade av Studentexamensnämnden. Dessa finns på nämndens webbplats under Föreskrifter > Allmänna föreskrifter och anvisningar.