Proven i främmande språk, kort lärokurs, har börjat lugnt

Idag på den andra dagen av studentexamen våren 2019 står proven i främmande språk, kort lärokurs, i tur. Sammanlagt 3554 examinander har anmält sig till dagens prov. Tio examinander har anmält sig till provet i skoltsamiska, kort lärokurs, och fem examinander till provet i enaresamiska, vilket är ett rekordantal. Fyra examinander skriver provet i nordsamiska, kort lärokurs.

Proven i främmande språk har i huvudsak börjat bra. Endast ett litet antal samtal har inkommit till nämndens tekniska stöd. I några gymnasier har servrarna och reservservrarna startats om i början av provet, vilket har lett till några förseningar. Den tid som gått åt till detta tillgodogörs examinanderna till fullo.