Idag stod de första realproven i tur

Totalt 20 692 examinander hade anmält sig till proven på den första realprovsdagen. Provet i fysik skrivs nu för andra gången digitalt. De övriga ämnena som skrivs idag är biologi, filosofi, psykologi och historia. Antal anmälda till alla dagens prov har ökat jämfört med antalet förra våren.

Dagens prov har i huvudsak börjat utan större problem. Några tiotal samtal har inkommit till nämndens stödtelefon. Detta är ett typiskt antal. Under förmiddagen förekom enstaka förseningar bland annat på grund av omstart av servrar.