Idag var det dags för modersmålsprovet i skrivkompetens

Studentexamen våren 2019 fortsatte idag med modersmålsprovet i skrivkompetens på svenska och finska. Totalt 28 549 examinander hade anmält sig till proven. Studentexamen ordnas i ungefär 400 gymnasier och på deras olika verksamhetsplatser samt i många examensnät.

Proven har i huvudsak börjat väl. I två gymnasier avbröts utförandet av provet i ungefär 1,5 timmar under förmiddagen på grund av tekniska problem. Problemen berörde sammanlagt ungefär 260 examinander. I ett gymnasium avbröts utförandet av provet i ungefär 1,5 timmar under eftermiddagen. Då avbrottet började hade en del av examinanderna redan avslutat provet. Avbrottet ifråga bedöms ha berört ungefär 120 examinder. Problemen med provlokalens examensnät reddes ut i samarbete med gymnasierna och deras IT-stöd. Den tid som gick åt till att lösa problemen tillgodogörs examinanderna. Dessutom bedömer nämnden den inverkan som problemet haft på examinandernas prestationer utifrån den rapport som gymnasiet lämnar in och beaktar den vid behov vid bedömningen.

I ett gymnasium kunde dessutom en examinand inte utföra sitt prov på grund av tekniska problem. Vitsordet i modersmålet kommer i detta fall undantagsvis att ges utgående från provet i läskompetens, som examinanden skrivit tidigare, samt de uppgifter som ges i gymnasiets rapport gällande situationen. Ett liknande förfarande har i speciella undantagsfall också använts i proven på papper under årens lopp. I normala fall ges vitsordet i modersmålet utifrån proven i läskompetens och skrivkompetens, som utförs på olika dagar.

Nämnden tackar gymnasierna för det goda samarbetet vid anordnandet av studentexamen.

Mediauppgifter: generalsekreterare Tiina Tähkä, 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi

 

Meddelandet uppdaterat kl. 15.50  med uppgifter om eftermiddagen.