Proven i matematik första gången digitala

Proven i matematik skrevs idag för första gången digitalt. Sammanlagt 21 326 examinander hade anmält sig till dagens prov, varav 11 977 till provet i lång lärokurs. Studentexamen ordnas i ungefär 400 gymnasier och på deras olika verksamhetsplatser samt i många examensnät. Proven har inletts i alla gymnasier utan större förseningar. Nämndens tekniska stöd har kontaktats några tiotals gånger under dagen, vilket är normalt på examensdagarna.

Några tiotal examinander har fått ett felmeddelande gällande uppgifterna i matematikprovets A-del efter att de lämnat in A-delen. Examinandernas provprestationer är dock i gott förvar. De gymnasier som har rapporterat om felet till nämnden har fått instruktioner om hur de ska gå tillväga för att försäkra sig om att examinandens alla svar ser ut som examinanden har tänkt sig. Samtalen till det tekniska stödet hjälpte också i detta fall nämnden att bilda sig en uppfattning om problemet och ge gymnasierna lämpliga instruktioner för hur de skulle gå tillväga i situationen.

Centraliserat bedömda uppgifter i proven i matematik

I provet i matematik ingår uppgifter som bedöms centraliserat av nämnden på samma sätt som i språkproven. Då gymnasierna laddar upp provprestationerna i nämndens bedömningstjänst ger systemet preliminärt noll poäng för dessa uppgifter. De centraliserat bedömda uppgifterna syns inte för läraren i poängtabellen och bedöms inte heller av läraren. I beskrivningarna av goda svar meddelas vilka uppgifter som bedöms centraliserat.

Censorerna går i samband med bedömningen igenom alla de svar som examinanderna givit på de centraliserat bedömda uppgifterna. Utifrån detta ger systemet sedan rätt poäng till alla examinander.

Gymnasierna och examinanderna bör notera att bedömningen av de centraliserat bedömda uppgifterna ännu kan vara på hälft då den förberedande bedömningen avslutas. De poäng som examinanderna får uppdateras under censorsarbetets gång. Lärarna kan om de så vill se de centraliserat bedömda provprestationerna och de utifrån censorernas bedömning givna poängen för dessa genom att klicka på examinandens namn.   

Genom att införa centraliserat bedömda uppgifter strävar man till att underlätta den förberedande bedömningen och säkerställa att provprestationerna bedöms så enhetligt som möjligt.