Studentexamensresultaten våren 2019

Studentexamensnämnden ger ut vårens examensresultat till gymnasierna den 15 maj 2019 kl. 9. Poänggränserna publiceras på nämndens webbplats.

Gymnasiet kan meddela resultaten till examinanderna direkt. Varje examinand får besked om sina resultat via det egna gymnasiet från och med den tidpunkt gymnasiet meddelar. Resultaten visas även i Utbildningsstyrelsens Min Studieinfo -tjänst och är samtidigt tillgängliga för gemensam ansökan till högskoleutbildning.

Namnen på de studenter som avlagt studentexamen publiceras inte på Studentexamensnämndens webbplats av datasekretesskäl.