Meddelande till examinanderna hösten 2019

Studentexamensnämndens meddelande till höstens examinander: ”Bästa examinand hösten 2019” finns nu på nämndens webbplats (www.ylioppilastutkinto.fi/sv > Studentexamen > Information till examinanderna).