Kontrollbedömning

En examinand som misstänker att det skett ett fel vid bedömningen kan ansöka om kontrollbedömning. Ansökan ska göras inom 14 dagar från den dag examinanden personligen varit i tillfälle att få kännedom om resultatet. Ansökan utarbetas i SEN:s webbtjänst tillsammans med gymnasiets rektor. Kvitto över betald avgift ska samtidigt visas upp för rektor.

Ansökan ska absolut innefatta datum samt examinandens kontaktuppgifter och kontonummer. Examinandens namn, skola och ämne/ämnen ska skrivas i betalningens meddelandefält. Om vitsordet eller poängtalet ändras som resultat av kontrollbedömningen, får examinanden pengarna tillbaka. Avgift för kontrollbedömning/ämne är 50 euro. Nämndens kontonummer för betalning av kontrollbedömning är FI58 5000 0121 5038 08.