Ändringar i hur man blir student

Bestämmelserna för hur studentexamen avläggs ändras den 1.8.2019. Enligt den nya lagen om studentexamen (502/2019) har studentexamen avlagts då examinanden har blivit godkänd i de obligatoriska proven och med godkänt resultat slutfört lärokursen för gymnasieutbildningen eller en sådan annan examen eller utbildning som avses i 5 §.

I och med de nya bestämmelserna för avläggande av studentexamen kan examinanden i fortsättningen utnyttja alla tre examenstillfällena för att utföra prov som ingår i examen. En examinand som har använt en eller två examenstillfällen och som deltagit i fyra obligatoriska prov men blivit underkänd på ett av dem får alltså om hen så önskar lägga till nya ämnen i sin examen. På motsvarande sätt kan även en examinand som har fått godkänt i fyra obligatoriska prov men som har studierna på hälft lägga till nya ämnen i sin examen om hen har outnyttjade examenstillfällen.

Enligt de nya bestämmelserna är komplettering av examen möjlig först då examen är avlagd, det vill säga då examinanden har utfört både de obligatoriska proven och studierna som krävs.

Mer information om de nya bestämmelserna för hur studentexamen avläggs och hur de inverkar finns i en bloggtext på nämndens webbplats

 

Uppdatering 4.6.2019: Länk till bloggtexten på svenska tillsatt, länken till den finska texten tagits bort.