GeoGebra 5 i provmiljön

Studentexamensnämnden har blivit kontaktad gällande fortsättningen av GeoGebra 5-räknarprogrammet i provmiljön. På hösten 2018 informerades det på Abitti-bloggen, att “Den äldre versionen, GeoGebra 5 Classic, kommer att finnas på Abitti-stickan i alla fall till och med studentproven våren 2020”. 

Nämnden känner till att GeoGebra 5 fortsättningsvis är i användning i gymnasieutbildningen och att programmet underhålls aktivt. Därför finns det inte behov att avlägsna programmet från provmiljön. GeoGebra 5 Classic kommer därmed att vara en del av provmiljön tillsvidare även efter år 2020.