Strejk kan fördröja post från SEN

Poststrejken 1-4.9 kan fördröja breven med beslut till examinanderna och paketen som behövs för anordnandet av proven i studentexamen.

Det belastningstest på provlokalens server och examensnätet som ska göras inför studenetexamen ska göras med de USB-minnespinnar och virtuella servrar som studentexamensnämnden tillhandahåller. På grund av fördröjningen av postförsändelserna får belastningstestet också göras med Abittipinnar och Abittis virtuella servrar. I detta fall bör man försäkra sig om att

  • servern har versionsnumret SERVER1932K (134) och
  • pinnarna för studerandenas dator har versionsnumret ABITTI1932W.

Fördröjningen av försändelserna inverkar inte på utförandet studentexamen eller på examinandernas förberedelser inför examen. Nämnden beklagar situationen och följer med leveransen av  postförsändelserna.

För mer information kontakta lautakunta@ylioppilastutkinto.fi