Provdagen för det andra inhemska språket

Idag den 27.9 skrevs proven i det andra inhemska språket. Totalt 9743 examinander hade anmält sig till proven.

Dagens prov förlöpte väl. Nämnden kontaktades några tiotal gånger, vilket är normalt. I några gymnasier förekom fördröjningar på grund av problem med provlokalens servrar. Examinanderna gottgörs för den tid som gått förlorad. Om fördröjningen har tagit lång tid, upprepats eller annars har inverkat märkbart på en eller flera examinanders provprestation bedömer nämnden den inverkan som problemet haft på examinandernas prestationer utifrån den rapport som gymnasiet lämnar in och beaktar den vid behov vid bedömningen.