Provdagen för modersmålsprovet i skrivkompetens

Studentexamen hösten 2019 fortsatte idag med modersmålsprovet i skrivkompetens på svenska och finska. Dessutom skrevs proven i svenska eller finska som andra språk och litteratur. Totalt 6845 examinander hade anmält sig till dagens prov. Studentexamen ordnas i ungefär 400 gymnasier och på deras olika verksamhetsplatser samt i många examensnät.

Proven förlöpte i huvudsak väl. Några enstaka, cirka 10-15 minuter långa fördröjningar förekom på grund av elavbrott eller problem med att starta reservservern. Den tid som gick förlorad på grund av elavbrott eller då problemen löstes tillgodogörs examinanderna.