Uppdateringar på gång i e-tjänsten

Uppdateringsarbeten görs i nämndens e-tjänster onsdagen och torsdagen 2-3.10.2019. På grund av uppdateringarna kan korta avbrott förekomma i insändandet av ansökningar eller användandet av e-tjänsten. Uppdateringsarbetena inverkar inte på bedömningstjänsten för studentexamensproven.